Сайт тимчасово заблоковано!

Якщо Ви являєтесь власником, будь-ласка зверніться в службу підтрики для вияснення деталей.

Код за ЄДРПОУ:05528378 Вхід Телефони: +38(045) 98-589-04 факс: +38(045) 98-589-03
e-mail: plodorozsad@mail.ru
Адреса: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул.Господарська, 1
  

ПАТ "Плодорозсадницьке"

 
 
Головна Основна діяльністьКонтакти
  Публічна інформація
Інформація про підприємство
Установчі документи
Статут
Акціонерний капітал
Положення
Протоколи зборів
Протокол засідання наглядової ради
Протокол №1 загальних зборів акціонерів 2016
Протокол №1 загальних зборів акціонерів 2014
Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій
Повідомлення про виникнення особової інформації про емітента
Результати перевірок
Повідомлення про збори та ін.
Повідомлення про проведення загальних зборів 2017
Регламент позачергових загальних зборів акціонерів 2017
Повідомлення про проведення загальних зборів 2016
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Повідомлення про проведення загальних зборів
Підсумки голосування акціонерам
Афілійовані особи
Квартальна регулярна інформація
Річна регулярна інформація
Річний звіт за 2016 рік
Річний звіт за 2014 рік
Річний звіт за 2013 рік
Річний звіт за 2012 рік
Річний звіт за 2011 рік
Річний звіт за 2010 рік
Особлива інформація
Особлива інформація за 26.10.2017
Особлива інформація за 03.04.2015
   

Річна регулярна інформація

Річний звіт: 2016
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Річний звіт: 2014
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Річний звіт: 2013
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Річний звіт: 2012
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Річний звіт: 2011
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
 

 
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Річна фінансова звітність
Баланс cкачати ››
Звіт про фінансові результати cкачати ››
Звіт про рух грошових коштів cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління cкачати ››
Інформація про органи управління емітента cкачати ››
Річний звіт: 2010
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
 

 
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління cкачати ››
Річна інформація емітента для друку cкачати ››
Інформація про органи управління емітента cкачати ››

 Головна  Основна діяльністьКонтакти